ข่าวโรงพยาบาล

 
     โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้ารับประกาศนียบัตร HA ขั้น3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
          โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้ารับประกาศนียบัตร HA ขั้น3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
          วันที่ลงข่าว 21-03-2017 14:25:16

     รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
           รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
          วันที่ลงข่าว 06-03-2017 08:54:35

     งานทันตกรรม โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัคร
           งานทันตกรรม โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัคร
          วันที่ลงข่าว 25-01-2017 12:58:58

     โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ มาตรฐาน HA ขั้น 3 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
           โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ มาตรฐาน HA ขั้น 3 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
          วันที่ลงข่าว 29-12-2016 07:07:00


บทความสุขภาพ

 
     
          โรค “คอมพิวเตอร์ วิชัน ซินโดรม” (Computer Vision Syndrome : CVS)
          วันที่ลงข่าว 02-12-2015 13:21:24

     
          9 สิ่งห้ามโพสต์ลงโซเชียล
          วันที่ลงข่าว 02-12-2015 13:17:51วิดีทัศน์ต่างๆ

 

  บริการของเรา

ผู้ป่วยนอก   ผู้ป่วยใน   ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทันตกรรม   กายภาพบำบัด   แพทย์แผนไทย
ชันสูตร   30000   คลินิคต่างๆ

  สถิติการให้บริการ

รายสัปดาห์   รายเดือน   รายปี
  เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ
       
     

  เอกสารออนไลน์

คำสั่งต่างๆ   หนังสือภายใน

  แผนที่โรงพยาบาล