ข่าวโรงพยาบาล

 
     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา
          
          วันที่ลงข่าว 11-02-2016 16:05:14

     โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธรณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ตำบล Long Term Care “รวมพลังขับเคลื่อน สังคมผู้สูงอายุ เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2559
           โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธรณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ตำบล Long Term Care “รวมพลังขับเคลื่อน สังคมผู้สูงอายุ เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2559
          วันที่ลงข่าว 09-02-2016 13:28:33

     สรุปยอดผู้มารับบริการโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558
           สรุปยอดผู้มารับบริการโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558
          วันที่ลงข่าว 05-01-2016 08:36:35

      สถิติจำนวนผู้มารับบริการ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2558
           สถิติจำนวนผู้มารับบริการ ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2558
          วันที่ลงข่าว 09-12-2015 10:26:09


บทความสุขภาพ

 
     
          โรค “คอมพิวเตอร์ วิชัน ซินโดรม” (Computer Vision Syndrome : CVS)
          วันที่ลงข่าว 02-12-2015 13:21:24

     
          9 สิ่งห้ามโพสต์ลงโซเชียล
          วันที่ลงข่าว 02-12-2015 13:17:51วิดีทัศน์ต่างๆ

 

  บริการของเรา

ผู้ป่วยนอก   ผู้ป่วยใน   ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทันตกรรม   กายภาพบำบัด   แพทย์แผนไทย
ชันสูตร   30000   คลินิคต่างๆ

  สถิติการให้บริการ

รายสัปดาห์   รายเดือน   รายปี
  เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ
       
     

  เอกสารออนไลน์

คำสั่งต่างๆ   หนังสือภายใน

  แผ่นที่โรงพยาบาล