ข่าวโรงพยาบาล

 
     โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของโรงพยาบาลประจำปี 2559
           โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดให้มีโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของโรงพยาบาลประจำปี 2559
          วันที่ลงข่าว 29-08-2016 12:56:11

     โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา 3 ปี ของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
           โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา 3 ปี ของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมธาราเทวี โรงแรมราชาคีรี รีสอร์ท ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
          วันที่ลงข่าว 17-05-2016 07:32:11

     โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการพิชิตอ้วน พิชิตโรคภัย (Fat off )
           โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการพิชิตอ้วน พิชิตโรคภัย (Fat off )
          วันที่ลงข่าว 11-05-2016 09:00:24

     ฝึกซ้อมอัคคีภัย
           โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และกำหนดบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภายในโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในกรณีเกิดอัคคีภัย
          วันที่ลงข่าว 07-03-2016 08:20:44


บทความสุขภาพ

 
     
          โรค “คอมพิวเตอร์ วิชัน ซินโดรม” (Computer Vision Syndrome : CVS)
          วันที่ลงข่าว 02-12-2015 13:21:24

     
          9 สิ่งห้ามโพสต์ลงโซเชียล
          วันที่ลงข่าว 02-12-2015 13:17:51วิดีทัศน์ต่างๆ

 

  บริการของเรา

ผู้ป่วยนอก   ผู้ป่วยใน   ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทันตกรรม   กายภาพบำบัด   แพทย์แผนไทย
ชันสูตร   30000   คลินิคต่างๆ

  สถิติการให้บริการ

รายสัปดาห์   รายเดือน   รายปี
  เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ
       
     

  เอกสารออนไลน์

คำสั่งต่างๆ   หนังสือภายใน

  แผ่นที่โรงพยาบาล