ข่าวโรงพยาบาล

 
     โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
          โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2560 ณ. จังหวัด กรุงเทพมหานครฯ ลพบุรี ปราจีนบุรี
          วันที่ลงข่าว 24-11-2017 09:58:16

     โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
           โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
          วันที่ลงข่าว 09-11-2017 09:22:59

     รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 3 อัตรา (สามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ "ไฟล์ที่แนบมาด้วย" )
           โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 3 อัตรา
          วันที่ลงข่าว 26-09-2017 17:04:44

     โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมรา่ช จัดโครงการพัฒนศักยภาพ บุคลากร (OP) เมื่อวันที่ 9-12 มิถุนายน 2560
           โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมรา่ช จัดโครงการพัฒนศักยภาพ บุคลากร (OP) เมื่อวันที่ 9-12 มิถุนายน 2560
          วันที่ลงข่าว 03-07-2017 11:02:18


บทความสุขภาพ

 
     
          รู้เท่าทัน โรคฮีทสโตรก (Heat Stroke)
          วันที่ลงข่าว 24-11-2017 10:34:01

     
          โรค “คอมพิวเตอร์ วิชัน ซินโดรม” (Computer Vision Syndrome : CVS)
          วันที่ลงข่าว 02-12-2015 13:21:24วิดีทัศน์ต่างๆ

 

  บริการของเรา

ผู้ป่วยนอก   ผู้ป่วยใน   ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทันตกรรม   กายภาพบำบัด   แพทย์แผนไทย
ชันสูตร   30000   คลินิคต่างๆ

  สถิติการให้บริการ

รายสัปดาห์   รายเดือน   รายปี
  เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ
       
     

  เอกสารออนไลน์

คำสั่งต่างๆ   หนังสือภายใน

  แผนที่โรงพยาบาล