Nakhonsithammarat Municipality's Hospital:::โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชซิตี้ เรดิโอ

ฟังเพลงผ่าน Winamp   ฟังเพลงผ่าน Itunes    หน้าแรก
    สถานที่ตั้ง
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    โครงสร้างการบริหาร
    ฝ่ายบริการการเเพทย์
    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    ศูนย์บริการสาธารณสุขกิจกรรมทั้งหมด    อีเมล์
    ผู้ดูแลระบบ
          ข่าวเด่นวันนี้
          งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 

           งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

          ??????????? 22 ??????? 2557 ??????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? 

          ??????????? 22 ??????? 2557 ??????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????

โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบแว่นสายตาผู้สูงอายุตามโครงการตรวจคัดดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตา  

โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบแว่นสายตาผู้สูงอายุตามโครงการตรวจคัดดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตา

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร พนักงานตำบล และชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร พนักงานตำบล และชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมบุคคลากร เรื่อง การคัดกรองเบื้องต้นอย่างง่าย โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธามน เต็มสงสัย ผอ.รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมบุคคลากร เรื่อง การคัดกรองเบื้องต้นอย่างง่าย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557
          ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเทศบาล


ข่าวทั้งหมด
          ข่าวสารโรงพยาบาลเทศบาล
ข่าวทั้งหมด     เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
     วารสารเทศบาล
    ท่องเที่ยวเมืองนครฯ
    
    
    
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7535-6014 E-mail address: medicine@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER