Nakhonsithammarat Municipality's Hospital:::โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชซิตี้ เรดิโอ

ฟังเพลงผ่าน Winamp   ฟังเพลงผ่าน Itunes    หน้าแรก
    สถานที่ตั้ง
    วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    โครงสร้างการบริหาร
    ฝ่ายบริการการเเพทย์
    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    ศูนย์บริการสาธารณสุขกิจกรรมทั้งหมด    อีเมล์
    ผู้ดูแลระบบ
          ข่าวเด่นวันนี้
          โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก 

           โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก

          รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 4 อัตรา 

           รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 4 อัตรา

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการ “เฝ้าระวังภาวะโภชนาการและแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์” 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการ “เฝ้าระวังภาวะโภชนาการและแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์”

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร พนักงานตำบล และชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร พนักงานตำบล และชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมบุคคลากร เรื่อง การคัดกรองเบื้องต้นอย่างง่าย โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธามน เต็มสงสัย ผอ.รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมบุคคลากร เรื่อง การคัดกรองเบื้องต้นอย่างง่าย

 

          ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเทศบาล
ข่าวทั้งหมด
          ข่าวสารโรงพยาบาลเทศบาล
ข่าวทั้งหมด     เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
     วารสารเทศบาล
    ท่องเที่ยวเมืองนครฯ
    
    
    
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7535-6014 E-mail address: medicine@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER