ข่าวโรงพยาบาล

 
     ฝึกซ้อมอัคคีภัย
           โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และกำหนดบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภายในโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในกรณีเกิดอัคคีภัย
          วันที่ลงข่าว 07-03-2016 08:20:44

     โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2559
          
          วันที่ลงข่าว 18-02-2016 13:50:26

     รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา และเจ้าพนักงานสาธารณสุข 10 อัตรา
          
          วันที่ลงข่าว 16-02-2016 12:00:35

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา
          
          วันที่ลงข่าว 11-02-2016 16:05:14


บทความสุขภาพ

 
     
          โรค “คอมพิวเตอร์ วิชัน ซินโดรม” (Computer Vision Syndrome : CVS)
          วันที่ลงข่าว 02-12-2015 13:21:24

     
          9 สิ่งห้ามโพสต์ลงโซเชียล
          วันที่ลงข่าว 02-12-2015 13:17:51วิดีทัศน์ต่างๆ

 

  บริการของเรา

ผู้ป่วยนอก   ผู้ป่วยใน   ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทันตกรรม   กายภาพบำบัด   แพทย์แผนไทย
ชันสูตร   30000   คลินิคต่างๆ

  สถิติการให้บริการ

รายสัปดาห์   รายเดือน   รายปี
  เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ
       
     

  เอกสารออนไลน์

คำสั่งต่างๆ   หนังสือภายใน

  แผ่นที่โรงพยาบาล