ติดต่อเรา

ข้อมูล

โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2547 ณ อาคารของศูนย์บริการสาธารณสุข หอนาฬิกา เลขที่ 479 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยปรับปรุงอาคารซึ่งมีอยู่เดิมให้เป็นสัดส่วนสำหรับการบริการประชาชน ตามแนวคิดและนโยบายการบริหารงานด้านการสาธารณสุข

ที่อยู่ :

  • 479 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง
    อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
    80000

เบอร์โทร :

075-356014

075-345501

อีเมล :

ic-nkcity@hotmail.co.th

แผนที่