X ปิด
X ปิด

71162

611624

611623

611622

611621

61162

51162

41162

11162

1310623เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 41 ครบรอบปีที่ 79 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพตามนโยบายโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ประจำปีการศึกษา 2562


รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพตามนโยบายโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2562


ข่าวทั้งหมด
  

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปาขนาด 1 นิ้วบริเวณปั้มมันจั๊กโก้ถนนเทวบุรี ซอยลิ้มจุฬารัตน์ พร้อมยกระดับประตูน้ำใต้ดิน 4 ตรงข้ามซอยบูญพา หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร

  

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เก็บขยะและเศษวัสดุชุมชนหน้าสถานีรถไฟ

  

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เก็บกองกิ่งไม้บริเวณหอสมุดเปรมเที่ยวที่ 13

อัลบั้มท้ังหมด
ข่าวประกาศ: หน่วยงาน: 5 สำนัก 4 กอง: โรงเรียนในสังกัดเทศบาล: บริการ:
ประกาศเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล สำนักการคลัง โรงเรียนนานาชาติเทศบาล คำร้องทั่วไป
ประกาศกิจการสภา พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ สำนักการช่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ คำร้องขอดูภาพกล้อง CCTV
ข้อมูลบริการ อุทยานการเรียนรู้ (CLP) สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร คำร้องแจ้งบ้านว่าง
แผนพัฒนาชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน สำนักการประปา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง คำร้องขอรับสวัสดิการ
ประกวดราคา สถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ขอเช่ารถดูดสิ่งปฏิกูล
แผนที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฟืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ กองการแพทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ อนุญาตก่อสร้างอาคาร
แผนอัตรากำลัง ส่วนสัตว์ทุ่งท่าลาด กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย อนุญาตรื้อถอนอาคาร
รายงานการประชุม แดนพุทธภูมิ กองวิชาการและแผนงาน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลสัมฤทธิ์ สถานธนานุบาล กองสาธารณสุขฯ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก งบการเงินประจำไตรมาส
การติดตามสรุปผล ศูนย์อบรมและวิเคาระห์ฯ ข้อมูลเชิงสถิติ ให้บริการ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
งานสุขาภิบาล การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สร้างวัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานการปฏิบัติงาน รายงานสรุปรายรับจริง
ผลการปฏิบัติงาน     รายงานสรุปรายจ่ายจริง
    ผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลของ อปท. (LPA)

คู่มือติดต่อราชการ รายงานผลสัมฤทธิ์ภาระกิจของเทศบาล

ท่องเที่ยวเมืองนครฯพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER