ข่าวโรงพยาบาล

 
     ร่วมรับมอบเตียงผู้ป่วย
           นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมรับมอบเตียงผู้ป่วย
          วันที่ลงข่าว 05-03-2018 13:20:54

     รายงานกิจกรรมของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2560
           รายงานกิจกรรมของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2560
          วันที่ลงข่าว 29-12-2017 16:03:35

     โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
          โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
          วันที่ลงข่าว 18-12-2017 11:11:31

     โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
          โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2560 ณ. จังหวัด กรุงเทพมหานครฯ ลพบุรี ปราจีนบุรี
          วันที่ลงข่าว 24-11-2017 09:58:16


บทความสุขภาพ

 
     
          รู้เท่าทัน โรคฮีทสโตรก (Heat Stroke)
          วันที่ลงข่าว 18-12-2017 11:40:18

     
          โรค “คอมพิวเตอร์ วิชัน ซินโดรม” (Computer Vision Syndrome : CVS)
          วันที่ลงข่าว 18-12-2017 11:44:11วิดีทัศน์ต่างๆ

 

  บริการของเรา

ผู้ป่วยนอก   ผู้ป่วยใน   ผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทันตกรรม   กายภาพบำบัด   แพทย์แผนไทย
ชันสูตร   30000   คลินิคต่างๆ

  สถิติการให้บริการ

รายสัปดาห์   รายเดือน   รายปี
  เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ
       
     

  เอกสารออนไลน์

คำสั่งต่างๆ   หนังสือภายใน

  แผนที่โรงพยาบาล