ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   678


เรื่อง : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รายละเอียด :

       

 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ดังนี้

วันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน  2563 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ณ ชุมชนประตูชัย-ไชยสิทธิ์  ชุมชนหัวท่า

วันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน  2563 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ณ ชุมชนบุญนารอบ ชุมชนสวนป่าน

วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน  2563 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ชุมชนหอไตร ชุมชนท้าวโคตรจึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำสุนัขและแมวของท่านมาจัดทำทำทะเบียนประวัติรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตามวัน-เวลา ทั้งนี้ขอให้เจ้าของสุนัขและแมวนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนรับบริการด้วย

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292

ประกาศเมื่อวันที่ :

12-06-2020 14:08:30

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช