ข่าวประชาสัมพันธ์  

ฉบับที่
   680


เรื่อง : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายละเอียด :

       

   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข และ แมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน  มิถุนายน   2563   ดังนี้

        วันศุกร์  ที่   19    มิถุนายน    2563           เวลา 10.00 น. – 12.00 น.     ณ  ชุมชนท่าม้า

        วันเสาร์  ที่   20    มิถุนายน    2563        เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ  ชุมชนท้าวโคตรและชุมชนหน้าแขวงการทาง

        วันศุกร์  ที่   26    มิถุนายน   2563        เวลา 14.00 น. – 16.00 น.  ณ  ชุมชนบ่อทรัพย์

        วันเสาร์ ที่   27    มิถุนายน    2563        เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ  ชุมชนป่าขอมและชุมชนสารีบุตร

                ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นำสุนัขและแมวของท่าน มาจัดทำทะเบียนประวัติรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตามวัน-เวลา ดังกล่าว และขอให้เจ้าของสุนัขและแมวนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนรับบริการด้วย     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292 

...........................................................................

ข่าว//ญาดากุล

ตรวจทาน//ฐิตินันท์ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292

ประกาศเมื่อวันที่ :

16-06-2020 10:16:09

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช