ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   8761


เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียด :

           เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนินไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามรายละเอียดประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งแนบมาพร้อมนี้

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

ประกาศผู้ชนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ประกาศเมื่อวันที่ :

02-12-2019 16:59:32

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช