ข่าวประกวดราคา  

ฉบับที่
   9074


เรื่อง : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียด :

           ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมนี้

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร :

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน.pdf

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ประกาศเมื่อวันที่ :

14-01-2020 15:06:14

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช