ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
8815
12-12-2019 16:03:15
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว) จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8814
12-12-2019 16:02:08
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8813
12-12-2019 16:01:34
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8812
12-12-2019 15:01:19
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2563 พร้อมติดต้ังและรื้อถอนจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8811
12-12-2019 14:01:24
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารทำความสะอาดชีวบำบัดอเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) เพื่อใช้ในการกำจัดดับกลิ่นจากบ่อขยะ ขนาดบรรจุถังละ ๒๐ ลิตร จำนวน ๔๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8810
12-12-2019 13:21:44
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8809
12-12-2019 11:48:06
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกใบอนุญาตตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8808
12-12-2019 10:32:37
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานถ่ายภาพจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน๑รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8807
12-12-2019 10:16:22
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย (ทบ.๑๐๐ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๐๒๑ นศ)(รหัส ๐๑๑-๕๕-๐๐๑๘) จำนวน ๑ คัน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8806
12-12-2019 09:50:14
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกส่องทางโค้งเนื้อสแตนเลส ขนาด 12 นิ้ว พร้อมขาตั้งเสาเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาว 3 เมตร จำนวน 34 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 8340 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 834 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :