ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
9174
28-01-2020 09:09:14
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า ไฟดอกทิวลิป LED 220V (1 ชุด 20 ดอก)ขนาดความสูงของดอก 70 เซ็นติเมตร (ดอกเป็นผ้า ก้านเป็นพลาสติก) จำนวน 250 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9173
27-01-2020 16:37:28
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในโครงการตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9172
27-01-2020 15:32:13
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรามราชท้ายน้ำ ขนาดหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๗๐ เมตร ยาว ๕๑๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๖.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9171
27-01-2020 14:53:33
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง (หมายเลขทะเบียน ตค-๒๒๖ นศ)(รหัส ๐๑๘-๔๗-๐๐๐๒) จำนวน ๑ คัน จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9170
27-01-2020 14:18:02
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ จำนวน ๑๒,๐๐๐ ลิตร ราคาลิตรละ ๒๗.๕๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9169
27-01-2020 08:36:47
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9168
24-01-2020 13:16:38
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9167
24-01-2020 13:12:31
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พร้อมเย็บชุด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9166
24-01-2020 12:03:15
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9165
24-01-2020 10:07:58
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลงานฉลองเทศกาลตรุษจีนเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาจง

รวมทั้งหมด 8699 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 870 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :