ข่าวประกวดราคา

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
10221
29-05-2020 17:05:10
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนพัฒนาการคูขวาง ท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๒.๑๐ x ๑.๕๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๐๐ เมตร จำนวน ๖ จุด ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10220
29-05-2020 16:30:45
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นและผ้าเบรค หมายเลขทะเบียนรถ กง 7212 นศ (001-48-0007) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10219
29-05-2020 16:27:18
   ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10218
29-05-2020 15:33:52
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเชื่อมประสานท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๐๐ มม. จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10217
29-05-2020 15:02:42
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง จำนวน1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10216
29-05-2020 15:01:59
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10215
29-05-2020 15:01:11
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10214
29-05-2020 14:59:49
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10213
29-05-2020 10:44:36
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10212
29-05-2020 10:17:36
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมประตูคอกสัตว์ในสวนสัตว์เปิด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมทั้งหมด 9733 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 974 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :