โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้ารับประกาศนียบัตร HA ขั้น3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้ารับประกาศนียบัตร HA ขั้น3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

        เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เข้ารับประกาศนียบัตร HA ขั้น 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในงาน HA National Forum ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค ฟอรัม เมืองทองธานี การได้รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ เป็นผลจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่ผู้มารับบริการ ตามวิสัยทัศย์ของโรงพยาบาล "โรงพยาบาลท้องถิ่นต้นแบบ เป็นเลิศด้านบริการ ได้มาตรฐานคุณภาพ"


   ไฟล์ที่แนบมาด้วย
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  21-03-2017 14:25:16
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช