พระศรีธรรมประสาธน์ (ไมตรี ไกรแก้ว) เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุเคราห์บริจาคหุ่นฝึกช่วยชีวิต จำนวน 2 ตัว แก่โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชพระศรีธรรมประสาธน์ (ไมตรี ไกรแก้ว) เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช อนุเคราห์บริจาคหุ่นฝึกช่วยชีวิต จำนวน 2 ตัว แก่โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับการอนุเคราะห์บริจาคหุ่นฝึกช่วยชีวิต จำนวน 2 ตัว (มูลค่า 40,000 บาท) จากพระศรีธรรมประสาธน์ (ไมตรี ไกรแก้ว) เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้ในการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR) แก่บุคลากรโรงพยาบาล อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


   ไฟล์ที่แนบมาด้วย
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  02-06-2017 09:01:54
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช