รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 3 อัตรา (สามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ "ไฟล์ที่แนบมาด้วย" )โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 3 อัตรา

        โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 3 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป • สัญชาติไทย • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสาธารณสุข • มีทักษะการสื่อสาร มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ การรับสมัคร • สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 479 ถนนราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร • ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป • สำเนาบัตรประชาชน • สำเนาทะเบียนบ้าน • สำเนาวุฒิการศึกษา • ใบรับรองแพทย์ • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล(ถ้ามี)


   ไฟล์ที่แนบมาด้วย
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  26-09-2017 17:04:44
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช