โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตราโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

        โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบเน็ตเวิค และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-356014 อาคาร 3 ชั้น 3 งานคอมพิวเตอร์


   ไฟล์ที่แนบมาด้วย
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  09-11-2017 09:22:59
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช