โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2560 ณ. จังหวัด กรุงเทพมหานครฯ ลพบุรี ปราจีนบุรี

        เมื่อวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561กิจกรรมศึกษาดูงานโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ อปท ต่างจังหวัด ณ. กรุงเทพมหานครฯ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งสถานที่ในการศึกษาดูงานประกอบไปด้วย โรงพยาบาลรามาธิบดี เทศบาลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี และโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ จังหวัดปราจีนบุรี


   ไฟล์ที่แนบมาด้วย
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  24-11-2017 09:58:16
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช