โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตราโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา คุรสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัญฑิต (รังสีเทคนิค) สามารถสมัครด้วยตนเองที่ห้องรังสีวิทยา งานชันสูตรและรังสีวิทยา อาคาร 1 ชั้น 1 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เลขที่ 479 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-356014


   ไฟล์ที่แนบมาด้วย
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  18-12-2017 11:11:31
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช