รายงานกิจกรรมของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2560รายงานกิจกรรมของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2560

        - งาน 30000 เตียงลงเยี่ยมบ้านและปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านของนายจิตร ขบวนพล พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1500 บาท - คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำกระเช้าอวยพรปีใหม่ นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช - เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองการแพทย์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช - โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมปีใหม่


   ไฟล์ที่แนบมาด้วย
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  29-12-2017 16:03:35
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช