ร่วมรับมอบเตียงผู้ป่วยนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมรับมอบเตียงผู้ป่วย

        5 มีนาคม 2561 เวลา 09:15 น. ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมรับมอบเตียงผู้ป่วย จากคุณวรวุฒิ - คุณยุบล ลาภาโรจน์กิจ และ โยคะบ้านหลิงพร้อมคณะ ซึ่งบริจาคเตียงผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลจำนวน 2 เตียง เพื่อไว้ใช้ประโยชน์สาธารณะช่วยเหลือผู้ป่วยที่มาใช้บริการโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


   ไฟล์ที่แนบมาด้วย
   ลงประกาศเมื่อวันที่ :  05-03-2018 13:20:54
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช