ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3462


เรื่อง : ขอเชิญร่วมกล่าวต้อนรับการแสดงศิลปวัฒนธรรม งาน IMT-GT VARSTY ครั้งที่ 21

รายละเอียด :

           ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน IMT-GT VARSTY ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว กีฬา และศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน และประชาชนในกลุ่มประเทศเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,200 คน และร่วมกันรับประทานอาหารเย็นรับรองผู้บริหารสถาบันอุดุมศึกษาร่วมงาน จำนวน 80 คน ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ลานริมตลาดน้ำเมืองลิกอร์ โดยมีรายละเอียดและกำหนดการดังนี้
เวลา 13.00-18.00 น. นักแสดงเตรียมความพร้อม ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา 18.00-19.00 น. อาหารเย็นรับรองผู้บริหาร ลานริมตลาดน้ำเมืองลิกอร์ การแสดงจาก WU BAMD มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา 09.00 น. พิธีเปิดการแสดงศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- กล่าวต้อนรับโดย ผช.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
- กล่าวเปิดโดยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีและนาฎศิลป์จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย
เวลา 22.00 น. เสร็จการแสดง


ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

ส่วนกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 0-7567-3164

ประกาศเมื่อวันที่ :

23-08-2019 11:28:07

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช