ข่าวสารภายในเทศบาล  

ฉบับที่
   3466


เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด :

           ด้วยสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชนป้องกันอาชญากรรม หรืออันตรายที่มักเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ปฏิบัติ 3 ห้าม 3 ไม่ 3 ควรคือ 3 ห้าม
1. ห้ามเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด โคมลอย ในลักษณะสร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรืออาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
2. ห้ามยิงปืนขึ้นฟ้าโดยไม่มีเหตุอันควร (มีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ)
3. ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่ หรือโดยสาร หรือบนรถ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 42 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3 ไม่คือ
1. ไม่ควรแต่งกายล่อแหลมต่อมิจฉาชีพ
2. ไม่ควรปล่อยให้เด็กไปเที่ยวงานตามลำพัง
3. ไม่ควรไปเที่ยวในสถานีโคจร มั่วสุม
3 ควร คือ
1. ควรระมัดระวังการใช้บริการโป๊ะ ท่าเทียบเรือ โดยเฉพาะในที่ที่มีคนจำนวนมาก
2. ควรกำชับบุตรหลานให้ระมัดระวังการถูกล่อลวงไปในทางมิชอบ
3. ควรรื่นเริง บนพื้นฐานของการสืบสานประเพณีไทย
หากพบเห็นเหตุ สามารถแจ้งข้อมูลมายังสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 หรือ 191 และแอปพลิเคชัน police I lert u ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้วยความปรารถนาดีจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :

สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช

ประกาศเมื่อวันที่ :

06-11-2019 15:31:57

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช