ข่าวสารภายในเทศบาล

ฉบับที่
วันที่ประกาศ
     เรื่อง
3471
14-01-2020 15:18:49
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2563
3470
18-12-2019 14:49:41
   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ยวดยานพาหนะข้ามทางรถไฟ
3469
18-12-2019 14:41:10
   รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3468
12-12-2019 15:29:38
   การประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตรแก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้
3466
06-11-2019 15:31:57
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
3465
06-11-2019 15:16:15
   การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สืบสานประเพณีไทย งานลอยกระทง
3464
08-10-2019 15:47:49
   การใช้งานระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนโดย Application “NST CCTV Alam 4 U”
3463
18-09-2019 23:10:37
   โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวาระครบรอง 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562
3462
23-08-2019 11:28:07
   ขอเชิญร่วมกล่าวต้อนรับการแสดงศิลปวัฒนธรรม งาน IMT-GT VARSTY ครั้งที่ 21
3461
15-08-2019 09:08:24
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

รวมทั้งหมด 3370 ข่าว  หน้าที่   « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 337 Next »


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 E-mail :