วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นซ่อมท่อประปาขนาด ท่อขนาด 10 นิ้ว ตรงข้าม index อ้อมค่าย


1

2
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER