วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่แวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เก็บขยะจุดดักขยะก่อนไปถึงเครื่องสูบน้ำที่สี่แยกคูขวาง


1

3

4

5

6
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER