วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปา และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ควบคุมดูแล การสับเปลี่ยนท่อเมนใหม่หน้าโรงกรองประตูชัย


1

2

3

4

5
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER