วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์พ่นสารเคมีกําจัดยุงลายใน ซอยสุทธิและพื้นที่ข้างเคียง (พื้นที่บริเวณวงเวียนสถานีรถไฟ)

  

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เก็บกองกิ่งไม้บริเวณหน้าสำนักงาน ส.ส.อภิชาตถนนศรีธรรมราช

  

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ตัดหญ้าบริเวณหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

  

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปาขนาด 1 นิ้วบริเวณปั้มมันจั๊กโก้ถนนเทวบุรี ซอยลิ้มจุฬารัตน์ พร้อมยกระดับประตูน้ำใต้ดิน 4 ตรงข้ามซอยบูญพา หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร

  

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เก็บขยะและเศษวัสดุชุมชนหน้าสถานีรถไฟ

  

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เก็บกองกิ่งไม้บริเวณหอสมุดเปรมเที่ยวที่ 13

  

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่พัฒนาซอยอินนินทุกๆซอยจนสุดเขตเทศบาล

  

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์พ่นสารเคมีกําจัดยุงลายภายในบริเวณสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

  

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ซ่อมท่อประปาแตกบริเวณซอยประชาอุทิศและน้ำไม่ไหลซอยศรีธรรมโศก 4

  

ประชาสัมพันธ์พ่นสารเคมีกําจัดยุงลายชุมชนท่าช้า

  

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เก็บกองกิ่งไม้ บริเวณหอสมุดเปรม ติณสูลานนท์ นครศรีธรรมราช

  

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์พ่นสารเคมีกําจัดยุงลายในซ.กอหนุนและซ.ดิงดง(พื้นที่ชุมชนศรีธรรมโศก)


Total 456 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 38 Next »
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER