วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯพัฒนาซอยศรีธามา

  

วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯแนะนำร้านค้า ลงทะเบียน ไทยชนะ

  

วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯตัดหญ้า ศาลาประดูหก

  

วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หน้าตลาดสดคูขวาง

  

วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯล้างทางเท้าหน้าตลาดสดคูขวาง

  

วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯฉีดพ่นยุงลายชุมชนท้าวโคตร

  

วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เก็บกิ่งไม้ซอยเศรษฐี 99

  

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปาเนื่องจากประตูน้ำชำรุด ซอยพระนารายณ์ และซ่อมแซมท่อประปา บริเวณ ซอย 2 บ้านพักแขวง

  

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 อสม.พะเนียดลงพื้นที่คัดกรอง covid-19 ที่มัสยิดญาเมี๊ยะ

  

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 อสม.เขตศูนย์ฯทุ่งจีน ลงพื้นที่คัดกรองวัดอุณหภูมิที่มัสยิดไสเจริญ

  

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ป้องกัน โรคโควิท 19 ในพื้นที่เทศบาล เขต 4

  

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อรั่ว ซอยทิพย์จักษุ


Total 801 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 67 Next »
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER